Zaawansowana Nauka Dla Profesjonalnego Sportu

Zaawansowana Nauka Dla Profesjonalnego Sportu

Zaawansowana Nauka Dla Profesjonalnego Sportu

Instytut Analiz Genetycznych INAGEN jest innowacyjną firmą biotechnologiczną. Analizując wybrane fragmenty genomu sportowców, określamy wrodzone predyspozycje do rozwoju cech fizycznych, istotnych w zawodowym sporcie. Dzięki temu, pomagamy sztabom szkoleniowym w stworzeniu najlepszego programu treningowego oraz suplementacji diety dla każdego zawodnika.


Predyspozycje Sportowe

Stworzymy 12 zaleceń pozwalających zindywidualizować trening zawodnika, by wydobyć jak najwięcej z jego naturalnych predyspozycji sportowych. Wskazówki te, dotyczą zarówno sposobu treningu, jak i suplementacji diety. Dzięki nim, ograniczycie koszty oraz czas potrzebny na optymalizację treningu, wcześniej zaczniecie rozwijać przyszłe kadry, a rozwój ten będzie oparty na wiedzy.

Podatność Na Kontuzje

Zbadamy podatność sportowców na uszkodzenia ścięgien i więzadeł warunkowane genetycznie oraz stworzymy 4 zalecenia pozwalające ograniczyć ryzyko kontuzji związanych z tym rodzajem tkanki. Dzięki nim, ograniczycie liczbę sportowców kontuzjowanych, zwiększycie potencjał sportowy oraz zmniejszycie ryzyko utraty kluczowych zawodników.

Czynniki Zagrożenia Zdrowia

Wskażemy zawodników obarczonych ryzykiem wystąpienia zespołu chorobowego o podłożu genetycznym zwanego rabdomiolizą wysiłkową. Stworzymy 12 zaleceń pozwalających zagrożonym sportowcom bezpiecznie kontynuować zawodową karierę. Dzięki nim, możliwe będzie, pod szczególnym nadzorem lekarza, bezpieczne trenowanie z niezmienionym poziomem obciążeń