Technologia AthletiSIGN jest oryginalnym, chronionym rozwiązaniem Inagen łączącym zaawansowane profilowanie genetyczne dla sportowców z unikalnym w skali globalnej algorytmem sztucznej inteligencji do analizy wzajemnych oddziaływań poszczególnych genów na siebie.

AthletiSIGN służy sportowcom i sztabom szkoleniowym do:

  • optymalizacji treningu
  • doboru właściwych środków treningowych
  • optymalizacji usuwania kwasu mlekowego po pracy beztlenowej
  • zapobiegania wystąpienia kontuzji tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)
  • zapobiegania uszkodzeń tkanek na poziomie komórkowym, na skutek uprawiania sportu
  • optymalizacji energetyki wysiłku

Optymalizacja treningu

Włókna szybko i wolno kurczące się

Na skutek uwarunkowań genetycznych, zawodnicy mogą mieć naturalną predyspozycję do wykształcania dużej liczby włókien szybko kurczliwych lub dużej liczby włókien wolno kurczliwych w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Konsekwencją tego jest naturalna predyspozycja do rozwijania dużej mocy eksplozywnej (szybkości) lub dużej wytrzymałości tlenowej (wydolności).

W efekcie, dzięki AthletiSIGN, można określić bardzo dokładnie rodzaj energetyki wysiłku – głównie beztlenowy lub głównie tlenowy i odpowiednio dobrać trening mocy i wytrzymałości tlenowej.

 

Transport kwasu mlekowego

Beztlenowa energetyka wysiłku może, w przypadku zaburzeń transportu kwasu mlekowego warunkowanych genetycznie, prowadzić do szybkiego wystąpienia zmęczenia u zawodnika. Mając świadomość tych zaburzeń, zawodnik może włączyć w program treningowy ćwiczenia, pozwalające zwiększyć tolerancję na podwyższone poziomy kwasu mlekowego, a w konsekwencji znacząco opóźnić wystąpienie objawów zmęczenia.

AthletiSIGN identyfikuje zawodników z zaburzonym transportem kwasu mlekowego, dzięki czemu mogą oni skutecznie przeciwdziałać skutkom jego akumulacji tak podczas treningu, jak i podczas zawodów.

Dobór właściwych środków treningowych

Zespół opóźnionej bolesności mięśni (DOMS)

Uwarunkowania genetyczne mogą wpływać na konieczność zastosowania lub wykluczenie określonych środków treningowych. AthletiSIGN dostarcza informacji na temat podatności zawodników na tzw. zespół opóźnionej bolesności mięśni (DOMS), który często nazywane jest mylnie „zakwasami”. DOMS występuje na skutek rozrywania włókien mięśniowych i występowania mikrourazów mięśni poprzecznie prążkowanych powstałych w wyniku pracy ekscentrycznej mięśni (trening mający na celu zwiększenie objętości mięśni). Towarzyszący mu ból jest powodowany występowaniem stanu zapalnego w obrębie rozerwanych włókien. W miejscu urazu, powstaje tkanka bliznowata. Z czasem, jej nagromadzenie w mięśniu powoduje zmniejszenie efektywności jego pracy.

AthletiSIGN wskazuje, którzy zawodnicy są szczególnie podatni na DOMS. W konsekwencji, którzy zawodnicy nie powinni przechodzić intensywnego treningu ekscentryczne, a w jego miejsce powinny zostać wprowadzone ćwiczenia izometryczne.

 

Przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji i działanie w stresie

Sportowcy, w szczególności zaangażowani w kontaktowe gry zespołowe, pracują w warunkach stresu wywoływanego działaniami przeciwnika. Skuteczność podejmowania decyzji oraz działania w stresie zależna jest od poziomu określonych neuroprzekaźników – związków chemicznych pobudzających lub hamujących komórki nerwowe. AthletiSIGN dostarcza informacji na temat skuteczności przetwarzania informacji, podejmowania właściwych decyzji oraz zdolności do działania zawodników eksponowanych na czynniki wywołujące stres. Zawodnicy doskonale radzący sobie z przetwarzaniem informacji w warunkach komfortowych słabiej radzą sobie w warunkach silnego stresu. Jednocześnie zawodnicy słabiej przetwarzający informacje w warunkach komfortowych znacznie lepiej radzą sobie z analizą, podejmowaniem decyzji oraz samym działaniem w warunkach stresu.

AthletiSIGN wskazuje, którzy zawodnicy charakteryzują się mniejszą skutecznością przetwarzania informacji i podejmowania właściwych działań w warunkach stresujących i powinni cyklicznie powtarzać stałe elementy techniki w takich warunkach, by w ten sposób przyzwyczaić się do czynnika stresogennego oraz wykształcić zachowania odruchowe, nie wymagające przetwarzania informacji i podejmowania decyzji w warunkach silnego stresu.

 

Zapobieganie wystąpienia kontuzji tkanek miękkich (mięśnie, ścięgna, więzadła)

Bezkontaktowe kontuzje tkanek miękkich takie jak: zerwanie więzadła, ścięgna czy mięśnia, a także liczne tendinopatie (stany zapalne ścięgien) są najczęstszą przyczyną wykluczenia zawodnika z treningów i zawodów, a także częstym powodem zakończenia kariery sportowej. Prowadzone od ponad 10 lat prace naukowe wykazały, że tego rodzaju kontuzje są warunkowane określonymi zmianami genetycznymi, które nie mają wpływu na codzienne funkcjonowanie osób nimi obarczonych, ale mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie sportowców. Kluczowa jest, w tym względzie, wczesna identyfikacja zawodników podatnych na takie kontuzje i wczesne wdrożenie działań zapobiegających ich wystąpieniu.

AthletiSIGN z ogromną skutecznością, w sposób jednoznaczny identyfikuje zawodników podatnych na kontuzje oraz dostarcza zalecenia w zakresie prewencji ich występowania.

Zapobieganie uszkodzeń tkanek na poziomie komórkowym

Jednym z czynników warunkujących dużą moc eksplozywną mięśni jest wysoki poziom produkcji energii. Energia ta, w warunkach tlenowych jest produkowana w komórkach głównie w wyspecjalizowanych „fabrykach” zwanych mitochondriami. Produktem ubocznym wytwarzania energii (ATP) są tzw. wolne rodniki tlenowe, które skutecznie uszkadzają mitochondria. Dlatego też, organizm ludzki zaopatrzony jest w swoiste bezpieczniki, przerywające produkcję ATP, by naprodukowane toksyny (wolne rodniki tlenowe) mogły zostać usunięte, a w efekcie by nie doprowadzić do ich akumulacji i zniszczenia mitochondriów. Bezpieczniki te, na skutek dziedziczonych zmian genetycznych, mogą nie działać, co skutkuje zwiększoną produkcją energii w mięśniach i dużą mocą eksplozywną. Niestety, jednocześnie zawodnik taki narażony jest na występowanie chronicznego stanu zapalnego i trwałe uszkodzenia mitochondriów. Efekt ten można ograniczyć poprzez właściwą suplementację diety przeciwutleniaczami kierowanymi do mitochondriów takimi jak MitoQ, czy SkQ1. Ewentualne zastosowanie takiej suplementacji i ustalenie dawki zawsze musi odbywać się pod opieką dietetyka klinicznego.

AthletiSIGN identyfikuje zaburzenia w ochronie przed wolnymi rodnikami tlenowymi na poziomie komórkowym, co daje możliwość szybkiego przeciwdziałania skutkom ich wyniszczającego działania.

Optymalizacja energetyki wysiłku

Około 20% populacji ludzkiej posiada uwarunkowanie genetyczne skutkujące zaburzeniami w produkcji energii (ATP) w komórkach. Zdecydowana większość z nich nie rozwija objawów uniemożliwiających im codzienne funkcjonowanie. Jednak przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię, w trakcie wzmożonego wysiłku fizycznego, zaburzenia te mogą decydować o wyniku sportowym. Istnieją eksperymentalne metody suplementacji zawodników z takimi zaburzeniami, poprzez stosowanie cukrów: D-rybozy i/lub ksylitolu tuż przed treningiem lub zawodami. Ewentualne zastosowanie takiej suplementacji i ustalenie dawki zawsze musi odbywać się pod opieką dietetyka klinicznego, uwzględniając stosunkowo krótki czas półtrwania tych związków w organizmie.

AthletiSIGN identyfikuje mutację prowadzącą do ewentualnych zaburzeń produkcji energii i daje przesłankę do odpowiedniej suplementacji sportowców.

Procedura

Jeśli chcesz wykonać badanie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i wypełnienia formularza zamówienia.

Inagen przesyła swoim klientom zestaw składający się z dwóch wymazówek oraz innych elementów koniecznych do pobrania materiału biologicznego i właściwego jego zakodowania za pomocą etykiety. Osoba badana, w dowolnym czasie wykonuje dwa wymazy z jamy ustnej (pocierając końcówką wymazówki po wewnętrznej stronie policzka), zgodnie z załączoną instrukcją, a następnie przesyła tak pobrany materiał do Inagen za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Po dwóch tygodniach, Inagen przesyła wynik badania i jego interpretację do Klienta, na wskazany adres e-mail.